הגשת דוח PRTR מתקן התפלה שורק

תאור הפרוייקט:

לפי "חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם),
תשע"ב-2012" המפעל אשר דורש מהמפעלים להקים מערך של נתונים סביבתיים ברמת המפעל, ולדווח נתונים אלה למשרד להגנת הסביבה. מכלול נתוני המפעלים המדווחים נועדו ליצירתו של מרשם פליטות וההעברות לסביבה ברמה לאומית, במתכונת המקובלת במדינות המפותחות, הקרויה Pollutants Release &Transfer Register) PRTR).

שלבי הביצוע:

• הכרת ולימוד המפעל 

• הקמת מסד נתונים סביבתיים

• הכנת הדיווח והעברתו למשרד להגנת הסביבה

הדוח הושלם בהצלחה והוגש למשרד להגנת הסביבה בהתאם להנחיות.