הסמכה למערכת לניהול איכות סביבה ISO14001, מפעל מצברים שנפ

התבקשנו ע"י  חברת ע. שנפ מצברים ללוות את המפעל בהקמת מערכת לניהול איכות סביבה, ISO 14001.  להנהלת המפעל היו מספר סיבות מרכזיות לקבלת ההסמכה לתקן:

א. התקן הינו תקן בינלאומי המאפשר "כרטיס כניסה" למעגל לקוחות רחב יותר. כיום חברות גדולות כגון בנקים, משרדי ממשלה, חברות תעשייה וכו' מבקשים לראות שהארגון ממנו הם רוכשים מוצר עומד בתנאי סף מסוימים כגון מחויבות לשמירה על איכות הסביבה ע"י הסמכה לתקן המדובר

ב. התקן מקנה כלים ניהוליים לארגון לצמצום של משאבים, התייעלות וחיסכון באנרגיה

ג. כחלק מדרישות המשרד להגנת הסביבה

ד. שיפור התדמית של הארגון בצמצום ההשפעות הסביבתיות של המפעל הנובעות מפעילותו

תהליך ההסמכה התחלק למספר שלבים מרכזיים:

1. סקירה של פעילות המפעל והבנת ההיבטים הסביבתיים מתהליכי העבודה השונים.

2. הגדרת נהלי עבודה והוראות עבודה על פיהם הארגון נדרש לעבוד והטמעתם בקרב הנהלת ועובדי המפעל

3. הגדרת יעדים לצמצום ההשפעות של הסביבתיות הנובעות מפעילותו של המפעל והטמעתם במטרות העסקיות של הארגון

4. מבדק הכנה פנימי להנהלת הארגון לצורך בדיקת התאמה לדרישות התקן וצמצום הפערים שהתגלו

5. מבחן הסמכה חיצוני של מכון התקנים וקבלת תעודת ההסמכה.

מבדק ההסמכה של מכון התקנים עבר בהצלחה !!! בשעה טובה המפעל קיבל תעודה למערכת לניהול איכות הסביבה, ISO14001.