הכנת סקר תהליכים תחנת מעבר א.ב. פרח

התבקשנו ע"י המשרד להגנת הסביבה להגיש סקר תהליכים לתחנת המעבר.הדוח הוכן בהתאם להנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה. מטרת הדוח היא לסקור את התהליכים המאפיינים את פעילות התחנה, למפות את המקורות האבק ואופן הטיפול בהם על מנת לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית שנגרמת כתוצאה מפעילות המפעל

תחנת המעבר נותנת מענה למועצות אזוריות, רשויות, מפעלים ואנשים פרטיים. התחנה מספקת מענה למגוון חומרים ביניהם פסולת ביתית, קרטון, זכוכית, פסולת תעשייתית פסולת בניין ועוד. 

בשלב הראשון הדוח סקר את תהליכי העבודה ואת מקורות הפליטה (בעיקר אבק) הנובעים מפעילותו של האתר. בשלב השני על בסיס הסקר הוצגו אמצעי הבקרה הקיימים והנדרשים על מנת לטפול במקורות אלו. בשלב השלישי הוצגה תוכנית עבודה להשלמת הפערים בהתאם.