פרויקט חיזוי קרינה

פרוייקט הערכת חשיפה לשדות מגנטים, קריית חיים

התבקשנו ע"י חברת בר–און יונתן יזמות ובנייה להנפיק דו"ח הערכת סיכוני קרינה החזויים מרשת החשמל עבור פרויקט רחוב יציב יצחק 60, קרית חיים.

דו"ח הערכת סיכוני הקרינה בוחן את מידת השפעת מקורות החשמל הראשיים שהפרויקט מכיל באזורים המיועדים להיות מאוכלסים באופן קבוע.

דו"ח הערכת סיכוני הקרינה בוצע בעזרת תוכנה של חברת נרדה:EFC–400 . התוכנה מבצעת סימולציות חישוביות של רמות החשיפה לשדות מגנטיים בתדר רשת החשמל הנובעים ממתקני החשמל העיקריים שהפרויקט מכיל: ארונות חשמל ותעלות חשמל.

מטרת הדו"ח היא לייעץ בתחום הקרינה הלא מייננת על מנת למנוע חשיפה לשדות מגנטיים מעבר להמלצות המשרד להגנת הסביבה ולקבל מהרשויות הרלוונטיות היתר הקמה והיתר הפעלה עבור מקורות החשמל.

החישובים המפורטים נעשו בהתבסס על תוכנת סימולציה ממוחשבת שבאמצעותה ניתן לאפיין את תצורת מערכת החשמל ולהציג אומדן יחסי לנתוני המבנה. החישובים בוצעו עבור גובה של 1 מטר יחסית לרצפה (אלא אם כן צוין אחרת). המסקנות וההמלצות חולקו לאזורי שהייה רציפה (כגון: עמדות עבודה, חדרי משרדים, דירות מגורים וכו´) ולאזורי שהייה לא רציפה (כגון: לובי כניסה, מסדרונות, חצרות וכו´) ועל סמך הנחיות והמלצות המשרד להגנת הסביבה.


תוצאות:

רמות השדה המגנטי החזויות ברחבי הבניין תקינות ועומדות בהמלצות המשרד להגנת הסביבה והפרוייקט אושר ע"י הרגולטור .