לאיכות הסביבה ←

עריכת מבדקים וביקורות

ניהול הבטיחות וניהול איכות הסביבה הם שני תחומים שהמודעות אליהם גברה באופן משמעותי מאז אמצע המאה ה-20. בימינו אנו, הרגולציה מחייבת התייחסות יסודית לשני תחומים אלו על פי מדדים מדויקים, הנמדדים לאור נתונים שנאספים בזמן אמת, הן על השפעות הארגון שלך על הסביבה – והן על תקלות בטיחות שנמצאות בתחום אחריות הארגון.

בהתאם לכך, נדרשים עסקים, חברות, מוסדות חינוך וגופים נוספים לערוך מבדקי בטיחות וביקורות על דרכי שמירת איכות הסביבה, באופן שיאפשר לארגון למדוד את הקריטריונים השונים שמשתתפים בתחומים אלו – במטרה להקדים רפואה למכה.

עריכת מבדקים וביקורות מאת גוף מקצועי

אף שבחלק מהמפעלים, המוסדות והארגונים ישנם ממוני בטיחות וממוני איכות הסביבה שמבצעים מבדקים וביקורות מתוקף תפקידם, עדיין בוחרים מרבית הארגונים להשלים את התמונה באמצעות ביקורת שנערכת אחת לתקופה על ידי גורם מקצועי חיצוני, שיאפשר לתהליך קבלת ההחלטות בארגון להיות מבוסס על כלל האספקטים והנתונים – כולל את אלו שרק עיניים חיצוניות יכולות להצביע עליהם.

עריכת מבדקים וביקורות בתחום איכות הסביבה

• היכרות עם פעילות הארגון.

• סקר סביבתי ראשוני, לשם היכרות עם התנאים שבהם הארגון פועל.

• אפיון מקיף של פוטנציאל הזיהום של הארגון.

• הגדרת המדדים שייבדקו ועריכת ביקורות למדידתם.

• הגשת ממצאי הביקורות והמבדקים לידי הגורם שהוסמך לכך על ידי הארגון.

• הגשת מסקנות המבוססות על תוצאות המבדק והביקורות שנכללו בו.

• הגשת המלצות ליישום מסקנות המבדק והביקורות – במידה וניתן.

עריכת מבדקים וביקורות בתחום הבטיחות

• תכנון המבדק וקביעת המדדים שישתתפו בביקורות השונות (על פי דרישות הרגולטורים)

• עריכת המבדק והביקורות על פי המדדים שנקבעו – על ידי מומחי הבטיחות של גרין לייט.

• הגשת ממצאי הביקורות והמבדקים לידי הגורם שהוסמך לכך על ידי הארגון.

• הגשת מסקנות המבוססות על תוצאות המבדק והביקורות שנכללו בו.

• הגשת המלצות ליישום מסקנות המבדק והביקורות – במידה וניתן.

אם ברצונך לוודא שהארגון שלך עושה את המרב על מנת להימנע מתקלות המזהמות את הסביבה שלא לצורך ומתאונות שניתן היה למנוע מראש, נשמח להעמיד לרשותך את הידע והניסיון המקצועי שצברנו ולערוך את המבדקים ואת הביקורות הנכונים והמתאימים לאופי הפעילות.