לאיכות הסביבה ←

הגשת דו"ח PRTR

חוק מרשם פליטות והעברות לסביבה התשע"ב 2012 (חוק PRTR) קובע כי החל מחודש יוני 2013 על כל מפעל או גוף בישראל לתת דיווחים שנתיים אודות פינוי חומרים מזהמים או פסולת מהמפעל אשר נובעים מפעילות המפעל, כולל שפכים. חובת הגשת הדיווחים השנתיים חלה על מפעלים בהם ישנן פעילויות המפורטות בתוספת השנייה לחוק הגנת הסביבה 2012.

כיצד מגישים את הדו"ח?

חוק מרשם פליטות והעברות לסביבה כולל רשימה של 114 חומרים אשר מחולקים על פי יעדי פליטתם למים, לקרקע, לים או לאוויר. את הדיווח יש להגיש באמצעות מהנדס ביצוע והוא מחייב דיווח מלא לגבי כמויות צריכת החשמל של המפעל, השפכים המוזרמים ממנו וכמויות הפסולת שהוא מייצר.

הכנת הדיווח השנתי תכלול את קביעת מקורות הפליטה לאוויר ואת המזהמים השונים הנפלטים מאותם מקורות, את חישוב הכמויות ליעדי הפליטה השונים, את השוואת כמויות החומר המזהם לסף שהחוק דורש ואת מילוי כל הנתונים הללו במערכת המשרד להגנת הסביבה.

מתי מגישים את הדו"ח?

בכל חודש מרץ יש להגיש דו"ח PRTR עבור השנה שחלפה. לדוגמה, בחודש מרץ 2021 יגישו מפעלים על הפליטות שלהם בשנת 2020. החוק מחייב את בעלי המפעלים לעסוק בשקיפות ולדווח במדויק על כמויות המזהמים, צריכת החשמל והמים ועל פליטות השפכים והאוויר. ישנה בקרה רבה על תחום זה מצד גופים רגולטוריים כיוון שהמידע מתפרסם לציבור ולכן עליו להיות מדויק ואמין. הדו"ח מסייע גם לעסקים למפות, לייעל ואף לשפר את פליטת המזהמים.

אנו בגרין לייט נייעץ, נכתוב ונגיש את הדו"ח באופן המקצועי והמקיף ביותר ומתוך ניסיוננו הרב בתחום ומתוך עבודתנו רבת השנים מול הגופים הרגולטוריים השונים. אנו זמינים עבורך כבר עכשיו בשיחה, נשמח לעמוד לרשותך.