לאיכות הסביבה ←

סקר שפכים ופליטות לאוויר

מפעלים מזהמים או כאלו שיש להם פוטנציאל לזהם מחויבים בהיתר פליטה לאוויר שנקבע על פי חוק אוויר נקי משנת 2008. היתר זה מגדיר את ערכי הפליטה בהם יש לעמוד לגבי כל סוגי מקורות הפליטה, כמו גם אמצעי הניטור בהם יש לעשות שימוש והטכנולוגיות השונות שיבואו לידי יישום לצורך כך. את היתר הפליטה יש צורך לחדש בכל שבע שנים כאשר היתר זה כולל הכנת סקר שפכים ופליטות לאוויר.

הכנת בקשה להיתר פליטות

המשרד להגנת הסביבה קובע תקנות על פיהן יש להגיש את הבקשה להיתר הפליטה. הבקשה צריכה להיות מפורטת ולהכיל את כל המידע לצורך קביעת המשרד היתר. הבקשה כוללת מסמכים רבים, ביניהם סקר פליטות, סקר תהליכים, מידע כללי על מקורות הפליטה, תוכנית לסגירת פערים ועוד.

ממה מורכב מסמך סקר השפכים והפליטות לאוויר?

סקר שפכים ופליטות לאוויר הנו מסמך אשר מרכז את כל ההליכים בבית העסק לצד הפוטנציאל של פליטת המזהמים בו לאוויר. מטרתו היא אספקת מידע לגבי כמויות וסוגי המזהמים מהעסק שנפלטים אל האוויר כתוצאה מפעילותו. את הסקר יש לכתוב על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה על ידי סט הטפסים שהמשרד הפיק לצורך כך.

ראשי הפרקים של הסקר כוללים את הנושאים הבאים: סקירת הליכים ופעילויות במפעל בהן מעורבת פליטה של חומרים מזהמים לאוויר, אפיון וסיווג של פליטות מוקדיות ולא מוקדיות, סקירת חומרי גלם, דלקים ותוספות שמהווים מוקד פליטה ומתן המלצות לייעול ושיפור האוויר הנפלט מהמפעל.

סקר שפכים ופליטות לאוויר הנו מסמך אותו יש להכין עם בעלי מקצוע המתמחים בכך, אנו בגרין לייט מבצעים סקרים אלו באופן מדויק, בהתאמה ותוך מתן יחס אישי ללקוחותינו. כדאי לחייג אלינו כבר עכשיו, אנו נשמח להעמיד לרשותך את ניסיוננו הרב.