לאיכות הסביבה ←

קרינה מייננת

שירותי ממונה בטיחות קרינה מייננת

במקומות עבודה שבהם מפעילים מכשירים פולטי קרינה – או כאשר נעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים – עולה החובה למנות ממונה בטיחות קרינה מייננת. במקביל, על פי דרישות תקנות הבטיחות בעבודה, יש למסור על כך הודעה מסודרת למפקח העבודה האזורי, ולקבל אישור על קבלת ההודעה.

לפני הכל – מיהו ממונה הבטיחות?

ממונה הבטיחות בתחום הקרינה יהיה אדם עם ידע בתחום בטיחות הקרינה ובעל הסמכה מטעם מכון אשר הוסמך לכך. ניתן למנות אדם כזה מתוך החברה ולספק לו הסמכה מתאימה לכך, או שניתן לשכור שירותים אלו מטעם ממוני בטיחות חיצוניים אשר כבר עתה מוסמכים לכך ופועלים בתחום שנים רבות.

מה אומרות התקנות ומהם תפקידיו של הממונה?

תקנות הבטיחות בעבודה קובעות כי כל מעסיק במוסד שבו נעשה שימוש בקרינה מייננת – חייב במינוי ממונה בטיחות קבוע. תפקידו של ממונה הבטיחות הוא להגן על בריאות העובדים בראש ובראשונה, עליו להדריך את העובדים בתחום הקרינה כדי למנוע תאונות עבודה ונזקים כלכליים וארגוניים לארגון ולצורך השמירה על סביבת העבודה הבטוחה. את ההדרכות יכול לבצע רק אדם אשר הוסמך לכך ולכן חשובה ההסמכה עוד יותר.

שכירת השירות באופן חיצוני

ניתן מצד אחד להכשיר את אחד העובדים בארגון על פי תקנות המשרד לאיכות הסביבה וניתן מאידך לשכור את השירותים האלו באופן חיצוני. שכירת השירותים מגוף חיצוני מקצועי תאפשר את קבלת השירות מגורם ותיק ומנוסה שמכיר את הגופים הרגולטוריים ואת תקנותיהם לעומק. ממונה הבטיחות החיצוני יאפשר לבצע תכנון מדויק ועקבי של תחום הבטיחות בקרינה בארגון והוא זה שידאג לבצע את ההדרכות על פי לוחות הזמנים ויהיה זמין לגופים השונים בעת מקרה חירום.

חברת גרין לייט מספקת שירות ממונה בטיחות קרינה מייננת למוסדות שונים. השירות שלנו זמין, נגיש, אדיב ומקצועי, כדאי ליצור קשר כבר עכשיו.