לאיכות הסביבה ←

היתר רעלים

רעל הוא כל חומר מהחומרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק החומרים המסוכנים. על פי חוק זה, אדם לא יעסוק, יטפל או ישנע רעלים – אלא אם יש לו היתר רעלים מטעם הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. העיסוק ללא היתר זה הוא עבירה פלילית והוא ניתן לאחר שאנשי מקצוע ביקרו במפעל, בחנו והעריכו את סיכוני הרעלים וקבעו תנאים לטיפול ברעלים בשגרה ובעתות חירום.

הוצאת היתר רעלים

כדי לקבל היתר רעלים, יש למלא טופס בקשה על פי סוג הרעל ולצרפו בתוספת אישור תשלום אגרה. מלבד שני אלו יש לצרף לבקשה טופס הצהרה לפסולת מסוכנת ודיווח על אחסון וצריכת החומרים המסוכנים.

בנוסף לטפסים אלו יש לצרף נוהל חירום, תיק מפעל, תדפיס מרשות התאגידים על חברה, מפת גושים וחלקות של שטח העסק, תרשים של העסק ובו פרטי יציאה וכניסה ומיקום הרעלים, גיליונות בטיחות, אישור עמידה בתנאי פיקוד העורף, תצהיר רשות הכבאות, ייפוי כוח לבדיקת רישום פלילי, תצהירי עורכי דין ועוד.

מהו השלב הבא לאחר שליחת הטפסים?

בשלב הבא יגיע לבית העסק נציג מחוזי של המשרד להגנת הסביבה כדי לבחון את תנאי האחסון של הרעלים ואת דרכי פינוי הפסולת. במידה וכל התנאים יקוימו כראוי ובתנאי שכל הטפסים מולאו כראוי, יספק הנציג המחוזי היתר רעלים בהתאם לרמות הסיווג, לשנה אחת, שנתיים או שלוש.

מדוע מומלץ להיות מלווה על ידי בעלי מקצוע?

הוצאת היתר רעלים וחידושו מדי שנה מצריכה ניסיון רב מול הגופים הרגולטוריים והכרה מעמיקה של תחום זה במשרד להגנת הסביבה. אנו בחברת גרין לייט מלווים ומייעצים לעסקים וארגונים כבר שנים רבות בהוצאת היתרי רעלים ונשמח לעמוד גם לרשותך ולהעמיד בפניך את ניסיוננו. להוצאת היתר רעלים עם המומחים בתחום, מומלץ ליצור קשר עמנו כבר עכשיו.