לאיכות הסביבה ←

היתר פליטה

חוק אוויר נקי ותקנותיו

עמותת טבע ודין יחד עם מספר חברי כנסת גיבשו את חוק אוויר נקי התשס"ח 2008 אשר נכנס לתוקף בשנת 2011. מטרת החוק הנה צמצום זיהום האוויר בישראל, שיפור איכותו של האוויר וזאת על ידי קביעת חובות ואיסורים שונים שנועדו להוביל לכך. מטרת החוק הנה להגן את הסביבה, על חיי ואיכות בני האדם שחיים בישראל, הגנה על הטבע ומשאביו והגנה על המערכות האקולוגיות.

קבלת היתר פליטה

מאז כניסתו לתוקף, מפעלים שפעילותם מצוינת במסגרת תוספת השלישית לחוק מחויבים בהיתר פליטה. כדי לקבל את היתר הפליטה על המפעלים להציג את תיאור התהליכים במפעל, פרוט מלא של פליטות האוויר המוקדיות והלא מוקדיות, בדיקת השפעת הפליטות המפעל ובדיקה של ערכי הסביבה, בחינת מסמכי BREF, פערים בין טכנולוגיות BAT ובין טכנולוגיות במפעל ולבסוף תוכנית אשר מציגה צמצום וסגירת פערים.

היתר פליטה

תקנות חוק אוויר נקי

חוק אוויר נקי קובע תקנות, בין היתר בקביעת הערכים המרביים אשר מותרים לזיהום האוויר בישראל, מתן סמכויות לרשויות המקומיות ולשר להגנת הסביבה לבצע פעולות ולהכין תוכניות להפחתת זיהומים בתחומן. עוד התקנות קובעות סמכות קביעת תקני פליטה לכלי רכב והצטיידות מפעלים גדולים בהיתרי פליטה שהנו תנאי להמשך פעילותם.

התקנות קובעות גם את אמות המידה לסמכויות הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה, סמכויות להטלת עיצומים כספיים על מפרי הנהלים, את האפשרות להגיש תביעות אזרחיות נגד מפעלים מזהמים והרחבת הסמכויות של גורמי האכיפה לאתרים שעלולים להיות מזהמים.

אנו בחברת גרין לייט מתמחים בהכנת מסמכי היתר פליטה ובליווי וייעוץ למפעלים וארגונים לקבלת ההיתר. אנו מכירים לעומק את הגופים הרגולטוריים, עובדים בתחום כבר שנים רבות ומסייעים למפעלים רבים לצלוח תחום מורכב זה. אנו מזמינים אותך לחייג אלינו כבר עכשיו, נשמח לענות על כל שאלה.